Saturday, November 14, 2009

: :HAKIKAT BAHASA - AWANG SARIYAN: :

Bahasa bukan sekadar deretan bunyi-bunyi

yang terbit daripada artikulasi

Bahasa bukan sekadar deretan aksara

yang ternukil mewakili suara

Bahasa bukan sekadar yang tertanggap oleh indera

oleh telinga dan oleh mata

Bahasa

sesungguhnya cerminan akal budi

pancaran diri dan pekerti

asas jati diri

paksi makna diri

Bahasa

juzuk diri yang hakiki

ternurani pada akal yang ruhani

‘tika ruh pada jasad belum bersemadi

menjadi pengantara Khaliq dan makhluk berkomunikasi

tentang ketuhanan Tuhan anak Adam bersaksi:

‘Alastu birabbikum qalu bala syahidna’

Maka itu

Usahlah dipersempit gagasan bahasa

pada lambang-lambang yang arbitrari.

Usahlah diperkecil daerah selidiknya

pada yang tampak di zahir diri.

Usah dipinggirkan di dunia sepi

‘tika membangun ekonomi

‘tika melonjakkan martabat diri

‘tika membina acuan madani dan hadhari

Maka itu

Usahlah dipersempit gagasan bahasa

pada lambang-lambang yang arbitrari.

Usahlah diperkecil daerah selidiknya

pada yang tampak di zahir diri.

Usah dipinggirkan di dunia sepi

‘tika membangun ekonomi

‘tika melonjakkan martabat diri

‘tika membina acuan madani dan hadhari

Usah dibiarkan bahasa kita hanyut mencari nasibnya sendiri

dirempuh tsunami globalisasi

tersirna dalam kealpaan sendiri

dik terkesima dalam mencari tamadun mithali

hingga lupa akan sejarah gemilangnya sejak zaman bahari

lupa akan tamadun yang telah bersemi

dalam wacana bahasa Melayu yang alami

dengan barisan pujangga bestari –

HamzahFansuri, Nuruddin al-Raniri, Abdul Rauf al-Singkili, Syamsudin al-Sumaterani, Syekh Abdul Samad al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Daud al-Fatani, Raja Ali Haji dan warisnya hingga kini

Marilah kita lestarikan

sendi tamadun dan akal budi bangsa

Anugerah Allah Rabbul alamin

dalam membina jati diri

dalam membina kekuatan peribadi

dan dalam membina harga diri.

Awang Sariyan

15 September 2005/11 Sya`ban 1426

No comments:

Post a Comment